นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย

   
    
ประวัติการทำงานโดยสังเขปของ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย
มอบต่อสมาคมข้าราชการพลเรือนเมื่อ พย.๒๕๕๓
 
              - นาย ดอน เป็น บุตรแม่นงลักษณ์ฯกับพ่อเลี้ยง ปรมัตถ์วินัย เกิดที่กรุงเทพฯเมื่อ ๒๕ มค. ๒๕๙๓ ภริยา : นางนรีรัตน์ฯบุตรชาย: นาย เพื่อน ฯ ทั้งนี้ ได้ผ่านสถานการศึกษามาดังนี้ : บวรศึกษาสถาน (ป.๑-ป.๔) สุทธิวราราม (ม.๑-ม.๓) สวนกุหลาบวิทยาลัย (ม.ศ.๑-ม.ศ.๕ หรือสก.๘๑)และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (๑ปีเมื่อ๒๕๑๐-๒๕๑๑/รุ่น๒๐ก่อนรับทุนกพ.เรียนต่อสหรัฐฯ) UCLA (ป.ตรีและโท) Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (ป.โท) และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ ๓๖/ปรอ.๖หรือ วปรอ.๓๖๖)
 
              - กลับประเทศไทยเมื่อ ๒๕๑๗รับราชการทันทีที่ กระทรวงการต่างประเทศ(ตามต้นสังกัดของทุนก.พ.ที่ได้รับ)จนลาออกเมื่อ ๒๕๕๓ รวมอายุงาน ๓๖ปี เป็นข้าราชการ ๑ แผ่นดินเยี่ยงคนส่วนใหญ่ที่เกิดในยุค “baby boomer” แต่ได้ประสบการณ์หลากรสชาดยิ่งจาก ๑๖ รัฐบาลตั้งแต่นรม.สัญญาฯ จนถึงนรม.อภิสิทธ์ฯจนยากจะบรรยายความรู้สึกได้แต่ก็สามารถให้คำตอบแก่ตัวเองได้ในที่สุดว่า นี่แหละประเทศไทย “ ต่อคำถามที่มักต้องถามตัวเองเสมอว่า นี่หรือประเทศไทย “
 
              - ใน๓๖ปีชีวิตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ. อยู่ในประเทศไทย ๑๔ปี อยู่ที่ต่างประเทศ๒๒ปี  โดยครึ่งหนึ่ง (๑๘ปี ตั้งแต่ ๒๕๑๗-๒๕๓๕ ) เป็น ซี๔ - ซี๙ แต่อีกครึ่งหนึ่ง (๑๘ปี ตั้งแต่ ๒๕๓๕-๒๕๕๓ ) เป็นซี๑๐ ที่ไม่ซ้ำซาก เพราะเคลื่อนย้ายไปหลายที่และในหลายที่ที่หมุนเวียนไปทำงาน (ในไทย และสวิตเซอร์แลนด์ จีน  สหภาพยุโรปสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก กรุงวอชิงตัน ดีซี )ได้สัมผัสกับหัวหน้ารัฐบาล/บุคคลในคณะรัฐมนตรีของไทยหลายยุคสมัยและคนสำคัญในแวดวงต่างๆ (รวมทั้งของนานาประเทศ) อย่างค่อนข้างเต็มที่แต่ก็ยากจะอธิบายได้ว่ามีความดื่มด่ำในลิขิตชีวิตนี้ เพียงใดนอกจากความรู้สึกคร่าวๆว่า เข้าใจแล้วพอแล้ว”
 
              - เหตุการณ์สำคัญๆตลอดอายุงานมีอยู่หลายเรื่องราว แต่ที่พึงจดจำคือ การได้ทำงานในคณะของ ท่านนรม.มรว.คึกฤทธิ์ฯไปปักกิ่งเมื่อครั้งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปี ๒๕๑๘การทำงานกิจการอาเซียนในช่วงยุคทองหลังการประชุมสุดยอดบาหลี๒๕๑๙ เรื่องสงครามกัมพูชา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านและอาเซียนตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ การรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯที่สวิตเซอร์แลนด์ ปี ๒๕๓๘และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ในที่ต่างๆหลังจากนั้นการทำหน้าที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงรัฐบาล (๒) ของ นรม. ชวนฯและการเริ่มต้นงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม /คุณภาพของเยาวชนไทยในโครงการยุวทูตความดีเมื่อ ๒๕๔๒ และสารพันเรื่องราวเมื่อเป็นออท.ที่กรุงปักกิ่งอันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของจีนช่วงหนึ่งก่อนที่จะเข้า WTO และช่วงจีนประสบโรค SAR รุมเร้า กับทั้งทุกกิจการของไทยกับสหภาพยุโรปในช่วงวิกฤติคลื่นยักษ์สุนามิ ซึ่งโยงถึงเรื่องการได้คืนGSP และปัญหาเขาพระวิหารที่เขมรพยายามนำเข้าสู่คณะมนตีความมั่นคงของสหประชาชาติที่นิวยอร์กเมื่อ ๒๕๕๐และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับวิกฤติการเมืองไทยช่วงเมย-พค.๒๕๕๓ ในสหรัฐอเมริกา (แต่ไม่น่าจดจำที่สุดคือความแตกแยกของคนไทยในยุคนี้) และโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ไทย-สหรัฐฯในระดับทั่วประเทศฯลฯ
 
                 - ซาบซึ้งยิ่งในทุกเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงรับสั่งในทั้งห้าครั้งที่เข้าเฝ้ารับพระราชสาส์นตราตั้งฯและ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ)ที่ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อ๒๕๔๘

 
  

 

Bookmark and Share
 
   
นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr